Naujienos Karate Licencijos Klubai LTKA Galerija
Instruktoriai
Teisėjai
Egzaminatoriai
Kyu registracija
Dan registracija
Egzaminatoriai

Vienas svarbiausių Lietuvos tradicinio karate asociacijos tikslų – Budo karate idealų siekiantys ir savo meistriškumą prasmingomis treniruotėmis įgyję mokiniai. Mokinio rezultatus vertina ne tik jį karate mokantis instruktorius, bet ir egzaminatorius. Nuo šių žmonių labai priklauso mokinio požiūris į karate kovos meną, save ir pasaulį.

Suprasdama šio reiškinio svarbą, LTKA egzaminatorius rengia pagal Pasaulinės tradicinio karate do federacijos (WTKF) pavyzdį. LTKA teigiamai vertina tik atsakingai pasiruošusių ir vertų aukštesnio meistriškumo laipsnio mokinių egzaminus. O galiojanti LTKA egzaminatoriaus licencija užtikrina, kad šis asmuo nuolat tobulinasi siekdamas aukščiausių Budo karate idealų ir savo pavyzdžiu rodo mokiniams Budo karate kelią.

Egzaminuoti tradicinio karate Dan laipsniams gauti gali tik galiojančią Pasaulinės tradicinio karate federacijos (WTKF) egzaminatoriaus licenciją turintys egzaminatoriai.

LTKA arba WTKF išduoda egzamino išlaikymą patvirtinančius dokumentus ir įtraukia išlaikiusįjį į atitinkamą atestaciją turinčiųjų sąrašus. Galiojančiais laikomi tik LTKA ir/ar WTKF vadovų parašais bei antspaudais patvirtinti diplomai ar kiti dokumentai. Jie pripažįstami visame pasaulyje.

Apie artimiausią egzaminų laiką rasite nurodytą renginių skiltyje.

LTKA EGZAMINATORIAI 2017 metams:

GIEDRIUS DRANEVIČIUS 6 DAN
NORBERTAS MOTIEJŪNAS 2 DAN

Artimiausi renginiai

Rugsėjo 29

Tarptautinis tradicinio karate do seminaras A. Rokah, 7 Dan

2018-10-13

Rinktinės treniruotė

2018-10-14

Rinktinės treniruotė

2018-10-22

Pasaulio tradicinio karate do čempionatas

2018-11-10

Teisėjų kursas

2018-11-24

Tarptautinis teisėjų seminaras.

2018-11-25

Tradicinio karate do vaikų Europos taurės varžybos

2018-12-01

Seminaras pasiruošimui kyu atestacijai

2018-12-19

Egzaminai kyu laipsniams

Naujienos Karate Licencijos Klubai LTKA Galerija
Programavimas: Puslapiai.eu