Naujienos Karate Klubai LTKA Licencijos Galerija
Istorija
Budo
Mokytojai
Egzaminai
Varžybos
Organizacijos
Nuorodos
6 kyu egzamino programa
 
KIHON

1. Zenkutsu - dachi / Oitsuki Sanbontsuki (J´1, C´2).
2. Zenkutsu - dachi / Age - uke, gyaku tsuki chudan.
3. Zenkutsu-dachi / C-Soto Ude - uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi.
4. Zenkutsu - dachi / Uchi Ude - uke, gyaku tsuki chudan.
5. Kokutstu-dachi / C-Shuto - uke, Zenk.-dachi/ C-Nukite
6. Kizami tsuki, Gyaku tsuki ( laisva pozicija ).
7. Zenkutsu - dachi / Maegeri Rengeri ( C´1, J´1 ).
8. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri chudan.
9. Kiba - dachi / Yoko Keage jodan.
10. Kiba - dachi / Yoko Kekomi chudan.
11. Zenkutsu - dachi/ C-Maegeri, J-Oitsuki.
9 ir 10daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

KATA

Heian - Sandan
Katos interpretacija

JIYU IPPON KUMITE

Ataka:
Jodan - oi - tsuki,
Chudan - gyaku - tsuki,
Maegeri - chudan,
Yokogeri - chudan,
Mawashigeri - jodan

JĖGOS TESTAS

1. 30 atsispaudimų.
2. 30 atsilenkimų.
3. 30 pritūpimų su šuoliukais.

SEMINARAI / STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 2 seminaruose / stovyklose.

Artimiausi renginiai

Naujienos Karate Klubai LTKA Licencijos Galerija
Programavimas: Puslapiai.eu