Naujienos Karate Klubai LTKA Licencijos Galerija
Istorija
Budo
Mokytojai
Egzaminai
Varžybos
Organizacijos
Nuorodos
4 kyu egzamino programa
 
KIHON

1. Zenkutsu - dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2).
2. Zenkutsu - dachi / Age - uke, gyaku tsuki chudan.
3. Zenkutsu-Soto Ude - uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empi - uchi, J-Tate Uraken - uchi.
4. Zenkutsu - dachi / Uchi Ude - uke, gyaku tsuki chudan.
5. Kokutsu -Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
6. Zenkutsu - dachi / Maegeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
7. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
8. Kiba - dachi / Yoko Keage jodan.
9. Kiba - dachi / Yoko Kekomi chudan.
10. Zenkutsu - dachi/ C-Ushirogeri.
11. Zenk.-dachi/C-Maegeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
8 ir 9 daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

KATA

Heian - Godan
Bunkai - katos interpretacija.

JIYU IPPON KUMITE

Ataka:
Kizami Tsuki: Jx2,
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Yokogeri: Cx2
Gynyba: OJI - WAZA ( atsakymas į priešininko ataką ).
SEN: a) Kake - no - sen
b) Tai - no - sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza
b) Uke-waza

JĖGOS TESTAS

1. 40 atsispaudimai.
2. 40 atsilenkimai.
3. 40 pritūpimai su šuoliukais.

MAKIVAROS TESTAS

1. Mae - keri
2. Mavashi - keri
3. Ushiro - keri
4. Yoko - keri

SEMINARAI / STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 2 seminaruose / stovyklose.

Artimiausi renginiai

Naujienos Karate Klubai LTKA Licencijos Galerija
Programavimas: Puslapiai.eu